Zastosowanie lewofloksacyny w urologii

Use of levofloxacin in urology

Aleksander Targoński

Oddział Kliniczny Urologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, Tel.: 32 368 25 11

Wpłynęło: 10.02.2017

Zaakceptowano: 21.02.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017013

Forum Zakażeń 2017;8(1):21-25

Streszczenie: Lewofloksacyna jest chemioterapeutykiem z grupy fluorochinolonow III generacji. Mechanizm jej działania polega na hamowaniu gyrazy DNA i topoizomerazy IV w komórce bakteryjnej. Bardzo dobre właściwości farmakokinetyczne lewofloksacyny pozwalają na zastosowanie jej w profilaktyce oraz w terapii zakażeń układu moczowego. W urologii jest profilaktycznie wykorzystywana u pacjentów poddawanych: biopsji przezodbytnicznej stercza, badaniom urodynamicznym lub przewlekłemu cewnikowaniu. W leczeniu stosuje się ją u chorych z powikłanymi zakażeniami dróg moczowych, zapaleniem stercza czy zapaleniem najądrza. Optymalna dawka zapobiegająca selekcji szczepów opornych wynosi 750 mg na dzień. Lek wykazuje efekt poantybiotykowy.

Słowa kluczowe: biopsja stercza, fluorochinolony, infekcja układu moczowego, lewofloksacyna

Abstract: Levofloxacin is an antibiotic that belongs to the group of third-generation fluoroquinolones. Its mechanism of action relies on inhibiting the bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV. Levofloxacin’s favourable pharmacokinetic profile makes it useful in prophylaxis and treatment of urinary tract infections. Levofloxacin is used as a prophylactic agent in urology patients undergoing a transrectal prostate biopsy, urodynamic studies and prolonged catheterization. It is also administered for therapeutic purposes in patients with complicated urinary tract infections, prostatitis and epididymitis. The optimal dosage that helps avoid bacterial resistance is 750 mg per day. Levofloxacin also displays a postantibiotic effect.

Key words: fluoroquinolones, levofloxacin, prostate biopsy, urinary tract infection