Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu przewlekłych ran podudzia powstałych w wyniku uszkodzenia nerwu strzałkowego w przebiegu rwy kulszowej

Application of magnetostimulation in the treatment of chronic wounds formed as a result of peroneal nerve damage in the course of sciatica

Jarosław Pasek1 | Aleksander Sieroń1 | Grzegorz Cieślar2

ORCID*: 0000-0002-4259-181X | 0000-0002-7903-1488 | 0000-0003-2210-8744

1 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie
2 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Jarosław Pasek
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Tel./Fax: 32 786 16 30, e-mail: jarus_tomus@tlen.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.11.2020

Zaakceptowano: 04.12.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020028

Forum Leczenia Ran 2020;1(4):161–165

Streszczenie: W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój fizjoterapii, dotyczący w szczególności zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej (fizykoterapii). Metody te coraz częściej wykorzystywane są w kompleksowym leczeniu pacjentów z przewlekłymi ranami o różnej etiologii. Ich zastosowanie wpływa na skrócenie czasu terapii, zmniejszenie cierpienia chorych oraz ograniczenie ryzyka nawrotu choroby i powtórnych hospitalizacji. Celem pracy było zaprezentowanie efektywności terapeutycznej jednego z zabiegów fizykoterapeutycznych – magnetostymulacji, wykorzystującej jako czynnik leczniczy zmienne pola magnetyczne. Przedstawiono proces leczenia 69-letniego pacjenta z przewlekłymi owrzodzeniami podudzia, powstałymi w następstwie uszkodzenia nerwu strzałkowego w przebiegu rwy kulszowej, po przebytym zabiegu laminektomii w obrębie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Zastosowanie cyklu 15 zabiegów magnetostymulacji u chorego przyczyniło się do: oczyszczenia owrzodzeń z ropnego wycieku, znacznego zmniejszenia ich powierzchni i głębokości, pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania na niewygojonych całkowicie pozostałościach owrzodzeń oraz do znacznego złagodzenia odczuwanych dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe: magnetostymulacja, owrzodzenia podudzi, przewlekłe rany, rwa kulszowa, uszkodzenie nerwu strzałkowego

Abstract: Recent years show a dynamic development of physiotherapy in particular in the field of physical medicine (physical therapy). These methods are increasingly more often used in the complex treatment of patients with chronic wounds of various etiologies. Their use shortens treatment time, reduces patient suffering, as well as risk of recurrence and rehospitalization. The aim of this study is to present the therapeutic effectiveness of magnetostimulation with variable magnetic fields in the treatment of a 69-year-old patient with chronic leg ulcers resulting from damage to the peroneal nerve in the course of sciatica following laminectomy in the lumbar spine. After a series of 15 treatment sessions the following were observed: resolution of purulent discharge, a significant reduction in the surface and depth of the ulcer area, and stimulation of the granulation and epithelialization process of completely healed ulcer residues and significant alleviation of the perceived pain.

Key words: chronic wounds, leg ulcers, magnetostimulation, peroneal nerve damage, sciatica