Zastosowanie maści hydrofilowej SutriHeal® Forte 5% w leczeniu ran o różnej etiologii oraz schorzeń podologicznych. Opis przypadków

Elżbieta Szkiler

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu

Owrzodzenia troficzne, immunologiczne, metaboliczne, odleżynowe, termiczne, niegojące się – wszystkie te rany są skontaminowane najczęściej przez drobnoustroje własne pacjenta. Rozwój zakażenia obejmuje 5 etapów, jednakże warto podkreślić, że może przebiegać bezobjawowo. W dokumentach EWMA (ang. European Wound Management Association) sugeruje się włączenie leczenia antybiotykiem celowanym w momencie zakażenia rozprzestrzeniającego się z klinicznymi objawami infekcji. W licznych publikacjach przestrzega się przed stosowaniem antybiotyków w leczeniu ran.