Zastosowanie nowego glikopeptydu (dalbawancyna) w leczeniu zakażeń u chorych w OIT – opis przypadków

Application of the new glycopeptides (dalbavancin) in infection treatment of ICU patients – case reports

Danuta Gierek1 | Michał Woźniak1 | Tomasz Cyzowski1 | Dorota Piłat1 | Grzegorz Kluczewski1 | Michał Gierek2 | Joanna Skupińska1

1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca – Szpital w Ochojcu
2 Oddział Urologiczny Śląskiego Centrum Urologii Urovita w Chorzowie

Danuta Gierek, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca – Szpital w Ochojcu, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec

Wpłynęło: 30.01.2017

Zaakceptowano: 14.02.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017006

Forum Zakażeń 2017;8(1):59–62

Streszczenie: Zakażenia skory i tkanek miękkich u pacjentów przebywających w oddziale intensywnej terapii (OIT) stanowią istotny problem. U chorych niewydolnych oddechowo i krążeniowo oraz we wstrząsie występuje zmniejszone ukrwienie tkanek na obwodzie, co utrudnia penetrację antybiotyku i przedłuża leczenie. Zastosowanie dalbawancyny w tej grupie pacjentów wykazuje dużą skuteczność z uwagi na dobrą penetrację do tkanek miękkich i skóry oraz silne działanie bakteriobójcze. W niniejszej pracy przedstawiono dwa opisy przypadków pacjentów z zakażeniami skory i tkanek miękkich leczonych dalbawancyną. W obydwu przypadkach antybiotyk wpłynął na poprawę stanu ogólnego chorych.

Słowa kluczowe: dalbawancyna, uraz wielonarządowy, zakażenia skory i tkanki podskórnej

Abstract: Infections of the skin and soft tissues in intensive care unit (ICU) patients are a considerable problem. Low blood flow to peripheral tissues of patients with cardiorespiratory failure or in shock causes weaker penetration of antibiotics to those areas and prolongs treatment time. Dalbavancin shows good treatment results in these patients due to good soft tissue and skin penetration, as well as a strong antibacterial effect. This paper presents two case reports of patients with infections of the skin and soft tissues who were treated with dalbavancin. In both cases, the antibiotic improved the general condition of the patients.

Key words: dalbavancin, polytrauma, skin and soft tissue infections