Zastosowanie opatrunków Silverlon® w terapii paronychii i retronychii u pacjentów podologicznych w przebiegu paznokci wrastających. Opis przypadków

The use of Silverlon® dressings in paronychia and retronychia therapy in podological patients. A case series

Magdalena Wolska-Jachimowska

ORCID: 0000-0002-8798-1395

 Podobrand Podologia Białystok,
ul. Jurowiecka 42/1, 15-101 Białystok,
e-mail: biuro@podobrand.pl

Wpłynęło: 20.04.2021

Zaakceptowano: 30.04.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021013

Forum Zakażeń 2021;12(2):101–108

Streszczenie: Zakażenie wałów okołopaznokciowych jest jedną z najczęściej spotykanych infekcji w codziennej praktyce podologicznej. Chorzy często zgłaszają się do gabinetów podologicznych po kilku tygodniach lub miesiącach z przewlekłą paronychią, która w zaawansowanych przypadkach musi być leczona chirurgicznie, a wcześniejsze niecelowane leczenie skutkuje zaostrzeniem zmian i dłuższym procesem terapii oraz rekonwalescencji. Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie właściwości leczniczych opatrunku Silverlon® w ograniczeniu miejscowego zakażenia u pacjentów z paronychią i retronychią.

Słowa kluczowe: biofilm, paronychia, rany, retronychia, srebro jonizowane

Abstract: Nail shaft infections are one of the most common infections in everyday podiatric practice. Patients often report after a few weeks or months with chronic paronychiae, which in advanced cases must be treated surgically, with earlier unspecific treatment resulting in the exacerbation of changes and a longer process of treatment and convalescence. The purpose of the paper was to present the therapeutic properties of Silveron® dressings in limiting local infection.

Key words: biofilm, ionized silver, paronychia, retronychia, wounds