Zastosowanie opatrunku hemostatycznego w leczeniu krwawienia z rany oparzeniowej – doświadczenia własne

The use of a hemostatic dressing in the treatment of bleeding from a burn wound – our experience

Wojciech Łabuś1, 2 | Agnieszka Klama-Baryła1, 3 | Małgorzata Kraut1 | Diana Kitala1, 3 | Michał Szapski1 | Karolina Ziółkowska1 | Piotr Sopolski1 | Piotr Wróblewski1 | Marek Kawecki4 | Wojciech Smętek1 | Marek Kucharzewski1, 5

ORCID*: 0000-0003-2108-9270 | 0000-0001-6631-1387 | 0000-0002-8523-8477 | 0000-0003-0573-0507 | 0000-0002-5586-0812 | 0000-0001-7656-7407 | 0000-0003-4127-0210 | 0000-0001-7871-700X | 0000-0001-9925-5297 | 0000-0001-5359-1818 | 0000-0001-7950-679X

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
2 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
3 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
4 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
5 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wojciech Łabuś Centrum Leczenia Oparzeń im. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, e-mail: wojciech.labus@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 10.08.2018

Zaakceptowano: 30.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018008

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(2):37–43

Streszczenie: W wyniku rozległego i głębokiego urazu oparzeniowego dochodzi do rozwoju choroby oparzeniowej. Wśród wielu niekorzystnych zaburzeń metabolicznych z nią związanych można wymienić m.in. żylną chorobę zakrzepowo-zatorową lub konieczność wdrożenia terapii nerkozastępczej. Wymusza to stosowanie określonych dawek niskocząsteczkowych heparyn, co z kolei może spowodować wystąpienie zaburzeń krzepnięcia. Mechaniczne usuwanie martwej skóry powoduje w grupie chorych z oparzeniami trudne do zatamowania krwawienia. Celem pracy była ocena kliniczna opatrunku hemostatycznego Tromboguard® u oparzonych pacjentów, u których stosowano terapię nerkozastępczą i terapeutyczne dawki niefrakcjonowanych heparyn. U leczonych osób uzyskano efekt całkowitego zatamowania krwawienia. Opatrunek hemostatyczny Tromboguard® może być stosowany do tamowania krwawienia podczas zabiegów związanych z usuwaniem martwicy lub ran powstałych wskutek pobrania autologicznych przeszczepów skóry.

Słowa kluczowe: oparzenie, opatrunek hemostatyczny, skaningowy mikroskop elektronowy

Abstract: Burn syndrome may develop as a result of extensive and deep burn injury. Venous thromboembolism is one of the many adverse metabolic disorders associated with this syndrome. This makes the use of therapeutic doses of low molecular weight heparins necessary and may result in coagulation disorders as a side effect of therapy. Mechanical removal of necrotic skin in such patients results in severe bleeding. The aim of the study was a clinical evaluation of the Tromboguard® hemostatic dressing in burn patients who underwent renal replacement therapy and were treated with therapeutic doses of low molecular weight heparin. Complete hemostasis was obtained in the treated patients. Tromboguard® can be used to stop bleeding during removal of necrotic tissue and skin grafts.

Key words: burn, hemostatic dressing, scanning electron microscope