Zastosowanie strategii Biofilm Based Wound Care w leczeniu pacjenta z infekcją rany w formie biofilmowej – opis przypadku

Biofilm Based Wound Care strategy in treatment of biofilm wound infection – a case report

Barbara Raczkowska1 | Dorota Gregorowicz-Warpas2, 3

1 Szpital Wojewódzki im. św. Wincentego a Paulo w Gdyni
2 Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
3 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Barbara Raczkowska, Szpital Wojewódzki im. św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Ledochowskiego 14c/1, 81-189 Gdynia

Wpłynęło: 08.12.2016

Zaakceptowano: 29.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016079

Forum Zakażeń 2017;8(1):63–69

Streszczenie: W najdawniejszych cywilizacjach metody leczenia ran przewlekłych wywodziły się z empirii. Stosowano roślinne środki opatrunkowe w postaci kory (jako środek o działaniu wysuszającym) oraz przemywano rany wywarami z roślin. Współcześnie leczenie ran opiera się na badaniach naukowych i zaleceniach oraz rekomendacjach ekspertów, co pozwala na skuteczną reakcję w przypadku ryzyka powstania infekcji. W procesie leczenia ran przewlekłych bardzo istotne są działania kompleksowe, m.in.: kontrola wilgotności i temperatury, prawidłowa pielęgnacja oraz stosowanie specjalistycznych opatrunków. Istotnym problemem, zakłócającym proces leczenia, jest infekcja rany. Badania z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i elektronowej wykazały, że 60% próbek pobranych podczas oczyszczania ran przewlekłych zawierało biofilm. Biofilm nawet po dokładnym oczyszczeniu szybko się odbudowuje, przez co utrudnia samooczyszczanie rany oraz zmniejsza penetrację antybiotyków. Skuteczną metodą w leczeniu ran przewlekłych wywoływanych przez drobnoustroje w formie biofilmowej jest strategia Biofilm Based Wound Care (BBWC), którą zastosowano w zaprezentowanym w niniejszej pracy studium przypadku.

Słowa kluczowe: forma biofilmowa, infekcja rany, strategia Biofilm Based Wound Care

Abstract: In ancient ages, chronic wounds were treated with empirical methods. In those times people used plant-based materials such as tree bark which has drying properties for wound dressing or washed the wounds with a herbal decoction. Nowadays, wound management is based on scientific research and experts’ recommendations, which allows to react effectively, when there is a risk of infection. Treatment of chronic wounds is a complexed process, which consists of humidity and temperature control, appropriate wound care and special medical dressing. Wound infection is a significant factor that intervenes with healing. The studies conducted my means of optic and electron microscopy revealed that 60% of samples collected during wound hygiene contained biofilm. Even when the wound is properly cleared, the biofilm quickly rebuilds. This makes the wound self-cleaning more difficult and reduces antibiotic penetration. The Biofilm Based Wound Care (BBWC) strategy is an effective method applied for treatment of chronic wounds caused by microorganisms forming the biofilm. This treatment method was used in the presented case.

Key words: biofilm formation, the Biofilm Based Wound Care strategy, wound infection