Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej

Negative -pressure wound therapy and diabetic foot in the treatment of diabetic foot syndrome

Beata Mrozikiewicz -Rakowska1 | Adriana Nowak1 | Ewelina Bucior 1 | Joanna Kania 1 | Karolina Głodała-Jakoniuk2 | Przemysław Krasnodębski1

1 Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 II Zakład Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒ Beata Mrozikiewicz-Rakowska Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 13 38

Wpłynęło: 07.01.2014

Zaakceptowano: 26.03.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014001

Leczenie Ran 2014;11(1):5–9

Streszczenie: Terapia podciśnieniowa (ang. Negative Pressure Wound Therapy – NPWT) stanowi nowoczesną strategię leczenia trudno gojących się ran, do których należy również zespół stopy cukrzycowej (ZSC). System NPWT wychodzi naprzeciw potrzebie szczególnego postępowania w przypadku ran o podłożu zespołu stopy cukrzycowej, który często sprawia klinicystom w procesie terapeutycznym wiele problemów. W pracy omówiono kryteria bezpiecznego stosowania terapii podciśnieniowej z uwzględnieniem przeciwwskazań i ewentualnych powikłań na skutek prowadzonej terapii.

Słowa kluczowe: terapia podciśnieniowa, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) is a modern strategy in management of chronic wounds, including diabetic foot syndrome (DFS). NPWT system is successful in treatment intractable wounds like DFS, which often implicates many problems for clinicians during the therapeutic process. The purpose of this article is to answer the questions how safely use NPWT and consider the contraindications and possible complications of the therapy.

Key words: Negative Pressure Wound Therapy, diabetic foot syndrome