Zastosowanie UrgoTul® Ag/Silver jako warstwy pośredniej w leczeniu zakażenia tkanek miękkich i kości czaszki z zastosowaniem terapii podciśnieniowej

Tomasz Banasiewicz1, Bartosz Sokół2, Joanna Bilska-Stokłosa3, Bartosz Mańkowski4, Kinga Zastawna1, Witold Ledwosiński1, Włodzimierz Libert2, Krzysztof Osmola3

1 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
2 Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
4 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Leczenie powikłanych, rozległych ran czaszki ze współwystępującym zakażeniem i rozległym ubytkiem kostnym stanowi wyzwanie dla chirurga. Zastosowanie nowoczesnych technik leczenia ran, takich jak terapia podciśnieniowa (ang. negative-pressure wound therapy – NPWT) czy nowoczesne opatrunki, może dawać bardzo dobre efekty, zwłaszcza w przypadku łącznego stosowania tych metod.