Zespół Bindera – przegląd piśmiennictwa

Binder syndrome – a review

Piotr Drozdowski1, 2, Maciej Borowiec3, Łukasz Krakowczyk1, Aneta Drozdowska4

1 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
2 Oddział Chirurgii Jednego Dnia Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju
3 Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
4 Poradnia Lekarza POZ Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju

Piotr Drozdowski Oddział Chirurgii Jednego Dnia, Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, e-mail: piotr_drozdowski@wp.pl

Received: 05.06.2017

Accepted: 21.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017007

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(2):59-64

Streszczenie: Zespół Bindera stanowi rzadką postać wrodzonego niedorozwoju szczęki oraz szkieletu nosa. Inne cechy kliniczne opisywanej jednostki to: hipoplazja lub brak przedniego kolca nosowego, krótki, płaski nos z krótką przegrodą miękką, ostry kąt nosowo-wargowy, wklęsła warga górna oraz zaburzenia zgryzu klasy III według Angle’a. W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący etiopatogenezy, diagnostyki oraz metod leczenia zespołu Bindera, z uwzględnieniem zastosowania przeszczepów tkanek własnych oraz materiałów alloplastycznych.

Słowa Kluczowe: niedorozwój szczęki, przeszczep chrząstki, przeszczep kości, resorpcja, zespół Bindera

Abstract: Binder syndrome is a rare congenital maxillo-nasal skeleton malformation. Other clinical features of this entity include: anterior nasal spine aplasia or hypoplasia, short, flat nose with a hypoplastic columella, acute nasolabial angle, convex upper lip and Angle class III malocclusion. Authors present recent data on syndrome ethiopathogenesis, diagnostics and treatment options, including autologous tissues and alloplastic implant use.
Key Words: Binder syndrome, bone graft, cartilage graft, maxillary hypoplasia, resorption