Changes of composition of mouth cavity microflora at the prosthetic rehabilitation of patients with a residual dentition

Katarzyna Jermakow1 | Joanna Sokalska2 | Włodzimierz Więckiewicz2 | Grażyna Gościniak1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Zakład Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katarzyna Jermakow Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 93, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 02.03.2012

Zaakceptowano: 12.03.2012

Forum Zakażeń 2012;3(1):7–12

Streszczenie: Naturalna mikroflora jamy ustnej pozostaje względnie stała i w równowadze z organizmem gospodarza. Zjawisko to można dość łatwo zaburzyć, na przykład z powodu niewystarczającej higieny jamy ustnej, ustawienia i topografii zębów oraz obecności protez zębowych. Badania nad składem flory jamy ustnej znacznie utrudnia występowanie zmiennych warunków w tym środowisku. Przeprowadzone analizy mikrobiologiczne wykazały, że u pacjentów z uzębieniem resztkowym, z protezami częściowymi lub pełnymi, w jamie ustnej występuje więcej patogennych drobnoustrojów niż w grupie bez uzupełnień protetycznych.

Słowa kluczowe: mikroflora jamy ustnej, protezy zębowe, uzębienie resztkowe

Abstract: The natural microflora of the oral cavity remains relatively stable and in harmonious balance with the human host. This phenomenon may be destroyed by insufficient oral hygiene, dental topography, presence of the prosthesis. Studies on the composition of the mouth cavity microflora are complicated by the presence of varying conditions in this rich environment. The performed microbiological examinations revealed that more pathogenic microorganisms were found in patients with a residual dentition and partial or complete prosthesis.

Key words: oral cavity microflora, prosthesis, residual dentition

Udostępnij

Evereth Publishing