Zmiany w jamie ustnej w przebiegu HIV/AIDS

Oral manifestation of HIV/AIDS

Martyna Biała1 | Edyta Lelonek2 | Michał Biały3 | Małgorzata Inglot4

1 Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
3 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
4 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Martyna Biała Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

Wpłynęło: 24.04.2015

Zaakceptowano: 11.05.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015024

Forum Zakażeń 2015;6(3):185–189

Streszczenie: Wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa (ang. highly active antiretroviral therapy – HAART) całkowicie zmieniła częstość i przebieg chorób wskaźnikowych w jamie ustnej, poprawiając tym samym jakość życia pacjentów zakażonych HIV (ang. human immunodeficiency virus). Jednocześnie długoterminowe stosowanie HAART stwarza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Wczesne rozpoznanie i leczenie zmian w jamie ustnej ma wpływ na przebieg choroby oraz na długość przeżycia pacjentów z AIDS (ang. acquired immunodeficiency syndrome). Celem pracy było omówienie – na podstawie dostępnej literatury – najważniejszych schorzeń jamy ustnej, występujących u osób zakażonych HIV.

Słowa kluczowe: HIV, jama ustna, terapia antyretrowirusowa

Abstract: The highly active antiretroviral therapy (HAART) has changed the epidemiology of the oral manifestation of HIV (human immunodeficiency virus) disease, thereby improving the quality of life of HIV-infected patients. However, long-term therapy poses a risk of side effects. Early diagnosis and treatment of these changes have an impact on the course of HIV disease and survival of infected patients. The aim of this study was to discuss, based on literature review, the most important disorders affecting the oral cavity of HIV-positive patients.

Key words: antiretroviral therapy, HIV, oral cavity