Zmiany zasad udzielania pierwszej pomocy w ratownictwie wodnym na podstawie wytycznych polskich oraz international life saving federation (ILS)

Iwona Tabaczek-Bejster | Jerzy Kiszka | Dorota Ozga

Iwona Tabaczek-Bejster Pracownia Ratownictwa Specjalistycznego, Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów, Tel.: 17 872 11 95, e-mail: itb@o2.pl

Jerzy Kiszka Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Katedra Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów, Tel.: 17 872 11 95, e-mail: jerzykiszkarm@gmail.com

Dorota Ozga Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Katedra Ratownictwa  Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-959 Rzeszów, Tel.: 17 872 11 95, e-mail: gdozga@poczta.fm

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(4):179–180