Znaczenie jednotabletkowego leku złożonego Eviplera® w terapii zakażeń HIV

The significance of the single-tablet drug Eviplera® in HIV-infection therapy

Magdalena M. Dąbrowska | Aneta Cybula-Walczak

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Magdalena M. Dąbrowska Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 52 22, Fax: (22) 631 05 35

Wpłynęło: 06.05.2013

Zaakceptowano: 23.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013030

Forum Zakażeń 2013;4(2):137–140

Streszczenie: Skojarzone leczenie antyretrowirusowe (ang. combined antyretroviral therapy – cART) zmieniło rokowanie większości pacjentów dzięki zmniejszeniu zapadalności i śmiertelności na choroby wskaźnikowe. Udowodniono, że najwyższy poziom adherencji osiąga się w przypadku stosowania jednotabletkowej terapii raz dziennie. Redukcja dobowej liczby przyjmowanych tabletek skutkuje znaczącym zmniejszeniem błędów w przyjmowaniu kolejnych dawek, co ogranicza rozwój lekooporności HIV. Aktualnie leki skojarzone rekomenduje się jako leki pierwszego rzutu u większości pacjentów rozpoczynających cART.

Słowa kluczowe: adherencja, HIV, rylpiwiryna, terapia skojarzona

Abstract: This paper presents the characteristics of cryptococcal disease in patients with HIV infection. The most common manifestation of disseminated cryptococcosis is meningoencephalitis. The paper presents views on the treatment of this disease with particular emphasis on recent randomized comparative studies.

Key words: amphotericin B, cryptococcal meningitis, fluconazole, flucytosine, HIV, opportunistic infection