Znieczulenie podpajęczynówkowe do laparoskopowej cholecystektomii u pacjentki z zespołem Marfana

Subarachnoid block for laparoscopic cholecystectomy in patient with Marfan syndrome

Michał Dyaczyński1 | Krzysztof Buczkowski1 | Jarosław Łach1 | Marek Kucharzewski2, 3

ORCID*: 0000-0003-3312-0001 | 0000-0003-0822-9304 | 0000-0001-5326-5174 | 0000-0001-7950-679X

1 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk
Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Krzysztof Buczkowski
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich, ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, e-mail: krzysiu_b@mp.pl

Wpłynęło: 20.11.2020

Zaakceptowano: 01.12.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020030

Forum Leczenia Ran 2020;1(4):167–170

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 47-letniej pacjentki z zespołem Marfana, u której rozwinęła się objawowa kamica pęcherzyka żółciowego wymagająca leczenia operacyjnego. W celu zminimalizowania okołooperacyjnego ryzyka powikłań oddechowych cholecystektomię laparoskopową zdecydowano się wykonać w znieczuleniu przewodowym – podpajęczynówkowym.

Słowa kluczowe: cholecystektomia laparoskopowa, zespół Marfana, znieczulenie podpajęczynówkowe

Abstract: We present the case of a 47-year-old woman with Marfan syndrome, who developed symptomatic cholecystolithiasis requiring surgery. To minimize the perioperative risk of respiratory complications, it was decided to perform laparoscopic cholecystectomy under spinal anaesthesia.

Key words: laparoscopic cholecystectomy, Marfan syndrome, spinal anaesthesia