Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania

Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania Sepsis in a patient – difficulties and challenges Małgorzata Makowska | Roman Wach | Anna Chrapusta ORCID: 0000-0003-0203-1823 Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w...

Diagnostyka laboratoryjna w sepsie

Diagnostyka laboratoryjna w sepsie Laboratory diagnostics in sepsis Sławomir Literacki | Wiesław Piechota | Agnieszka Woźniak-Kosek ORCID*: 0000-0001-5917-7669 | 0000-0002-0514-2281 | 0000-0002-7780-3448 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM w Warszawie...