Czy możliwe jest racjonalne leczenie sepsy?

Czy możliwe jest racjonalne leczenie sepsy?

Czy możliwe jest racjonalne leczenie sepsy? Is a rational treatment of sepsis possible? Jakub Śmiechowicz | Barbara Barteczko-Grajek ORCID*: 0000-0002-2649-0541 | 0000-0002-5778-4980 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im....