Zdarzenia niepożądane w dekontaminacji wyrobów medycznych

Zdarzenia niepożądane w dekontaminacji wyrobów medycznych

Zdarzenia niepożądane w dekontaminacji wyrobów medycznych Adverse events in the decontamination of medical devices Dorota Kudzia-Karwowska ORCID: 0000-0002-9786-7625 Centralna Sterylizatornia,Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,Śląski...
Zdarzenia niepożądane w dekontaminacji wyrobów medycznych

Zakażenia w okulistyce powikłane biofilmem bakteryjnym

Zakażenia w okulistyce powikłane biofilmem bakteryjnym Infections in ophthalmology complicated by a bacterial biofilm Monika Dzięgielewska1 | Marzenna Bartoszewicz2 | Adam Junka2 ORCID*: 0000-0002-4766-5785 | 0000-0002-6542-2525 | 0000-0002-7559-8903 1 Dzięgielewska...