CZASOPISMA

LR_okladka„Leczenie Ran” to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran o różnej etiologii.

Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; poza rekomendacjami rodzimych Towarzystw, publikowane są także rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association – EWMA).

Leczenie Ran zostało ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 6 punktów.

W wyniku ewaluacji prowadzonej przez Index Copernicus Leczenie Ran otrzymało notę 74,26 pkt.

Strona czasopismaPrenumerata

FZ_okladka“Forum Zakażeń” to oficjalnie, interdyscyplinarne czasopismo naukowe
Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej.

Z problematyką zakażeń zmagają się na co dzień lekarze różnych specjalności i właśnie im chcielibyśmy zadedykować łamy „Forum Zakażeń” – skupiając w Radzie Naukowej szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Na łamach czasopisma są prezentowane kluczowe wytyczne dotyczące postępowania, a także zderzają się poglądy dotyczące zjawisk wywołanych przez różne postacie zakażeń i metod ich leczenia. Gorąco zachęcamy do zgłaszania prac oryginalnych, poglądowych i przeglądowych oraz komentarzy i listów do Redakcji dotyczących bieżących problemów i wydarzeń.

“Forum Zakażeń”  zostało ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 5 punkty.

W wyniku ewaluacji prowadzonej przez Index Copernicus “Forum Zakażeń” otrzymało notę 73,62 pkt.

Strona czasopismaPrenumerata

chpio_okladkaPismo naukowe „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia“  to owoc wieloletnich starań wyodrębnienia i podkreślenia roli tej części medycyny, która powinna pozostać wyłącznie w rękach chirurgii plastycznej. Nowe czasopismo obejmuje i integruje  na swoich łamach takie dziedziny jak: chirurgia plastyczna, rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, mikrochirurgia, chirurgia wad wrodzonych, leczenie oparzeń oraz chirurgia estetyczna.
Pragniemy zaprosić szacowne grono polskich chirurgów plastycznych do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu merytorycznej oprawy naszego wspólnego dzieła. Zapraszamy wszystkich do podzielenia się swoimi doświadczeniami, sukcesami, jak i porażkami. Aktywny udział w naszym przedsięwzięciu uznamy jako wyraz akceptacji i wsparcia dla projektu oraz umacniania chirurgii plastycznej w naszym kraju.

“Chirurgia Plastyczna i Oparzenia”  została ocenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 6 punkty.

W wyniku ewaluacji prowadzonej przez Index Copernicus “Chirurgia Plastyczna i Oparzenia” otrzymała notę 79,50 pkt.

Strona czasopisma Prenumerata  

„Ppaiio_okladkaielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” to oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Założeniem Redakcji Towarzystwa i Wydawcy jest, by to specjalistyczne czasopismo naukowe, którego ambicją i celem jest gromadzenie i upowszechnianie informacji o praktyce, teorii i badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, trafiło do rąk wszystkich zespołów anestezjologicznych i stanowiło platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim.

W wyniku ewaluacji prowadzonej przez Index Copernicus “Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” otrzymało notę 63,03 pkt.

Strona czasopismaPrenumerata

Liczba prac opublikowanych na łamach
Forum Zakażeń na przestrzeni lat:

Ocena MNiSzW oraz ocena Index Copernicus
na przestrzeni lat:

2015

2013

2014

2012

Ocena MNiSZW 2015

Ocena MNiSZW 2014

Ocena IC 2015

Ocena IC 2014

Liczba prac opublikowanych na łamach
Leczenia Ran na przestrzeni lat:

Ocena MNiSzW oraz ocena Index Copernicus
na przestrzeni lat:

2015

2013

2014

2012

Ocena MNiSZW 2015

Ocena MNiSZW 2014

Ocena IC 2015

Ocena IC 2014

Liczba prac opublikowanych na łamach
Chirurgii Plastycznej i Oparzeń na przestrzeni lat:

Ocena MNiSzW oraz ocena Index Copernicus
na przestrzeni lat:

2015

2014

Ocena MNiSZW 2015

Ocena IC 2015

Ocena IC 2014

Liczba prac opublikowanych na łamach
Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 
na przestrzeni lat:

Ocena Index Copernicus:

2015

Ocena IC 2015