Chirurgia Plastyczna i Oparzenia ––

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia to oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 5 punktów MNiSzW.

Źródło specjalistycznej wiedzy ––

Chirurgia plastyczna to wybitna dziedzina medycyny, która wymaga szerokiej wiedzy i szczególnych umiejętności. W obszarze jej działalności leżą nie tylko poprawa wyglądu pacjenta, ale również rekonstrukcje uszkodzonych kompleksów tkankowych czy leczenie skrajnych oparzeń.

Sztandarowym celem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej jest edukacja i integracja środowiska – dlatego też stworzyliśmy czasopismo naukowe Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. Stało się ono doskonałym narzędziem do szerzenia wiedzy i dzielenia się ważnymi spostrzeżeniami dotyczącymi problemów towarzyszących codziennej praktyce klinicznej.

Tematyka i obszary edukacji ––

Czasopismo obejmuje i integruje na swoich łamach takie dziedziny jak: chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, mikrochirurgia, a także chirurgia wad wrodzonych, leczenie oparzeń oraz chirurgia estetyczna.