Nasze czasopisma medyczne ––

Wydajemy cenione i rozpoznawalne w branży czasopisma naukowe, które nie tylko budują pomost merytorycznej współpracy i wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem lekarskim a farmaceutycznym, ale przede wszystkim są źródłem interdyscyplinarnej, rzetelnej wiedzy dotyczącej rozwoju medycyny w danym obszarze.

Forum Leczenia Ran ––

» Oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran
» Czasopismo ocenione przez MNiSzW na 20 punktów.
» Kwartalnik

Prenumerata
Archiwum
Zgłoś pracę

Forum Zakażeń ––

» Oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”.
» Czasopismo ocenione przez MNiSzW na 20 punktów.
» Dwumiesięcznik

Prenumerata
Archiwum
Zgłoś pracę

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia ––

» Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
» Za publikację Autorowi przysługuje 5 punktów MNiSzW
» Kwartalnik

Prenumerata
Archiwum
Zgłoś pracę

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece ––

» Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
» Za publikację Autorowi przysługuje 5 punktów MNiSzW
» Półrocznik

Prenumerata
Archiwum
Zgłoś pracę