Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece ––

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece to czasopismo naukowe, którego celem jest gromadzenie oraz upowszechnianie informacji o teorii, praktyce i badaniach naukowych z zakresu pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii.

Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 5 punktów MNiSzW.

Interdyscyplinarność i obszerna wiedza ––

Czasopismo medyczne trafia do wielu zespołów anestezjologicznych w Polsce i stanowi interdyscyplinarną platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim.

Od momentu ukazania się kwartalnika swoją afiliacją wspiera nas sześć Towarzystw:

  • Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego,
  • Polskie Towarzystwo Badania Bólu,
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego,
  • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych,
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych,
  • Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Opieki.

Źródło specjalistycznej wiedzy ––

Wraz z Redakcją Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece, doskonałymi autorami, recenzentami i czytelnikami współtworzymy czasopismo naukowe, które ukazuje częstokroć niezwykle trudne zadania, z jakimi na co dzień zmagają się pielęgniarki i pielęgniarze.