Wideo ––

Wideorelacja z I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

Wideorelacja z V Forum Leczenia Ran

Zaproszenie na konferencję I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

Wideorelacja z II Forum Zakażeń

Wideorelacja z XXVIII Konferencji AENiT PTK „Kasprowisko 2022”

Zaproszenie na konferencję II Forum Zakażeń

Wideorelacja z konferencji Oparzenia 2021

Wideorelacja z IV Forum Leczenia Ran

Wideorelacja z III Forum Leczenia Ran