Wideo ––

Prof. Małgorzata Kurpesa zaprasza na 26. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Mgr Małgorzata Jadczak zaprasza na II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

Dr Paweł Witt zaprasza na II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

Wideorelacja z I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

Wideorelacja z V Forum Leczenia Ran

Wideorelacja z II Forum Zakażeń

Wideorelacja z XXVIII Konferencji AENiT PTK „Kasprowisko 2022”

Zaproszenie na konferencję II Forum Zakażeń

Wideorelacja z konferencji Oparzenia 2023