Wideo ––

Wideorelacja z II Forum Zakażeń

Wideorelacja z XXVIII Konferencji AENiT PTK “Kasprowisko 2022”

Zaproszenie na konferencję II Forum Zakażeń

Wideorelacja z konferencji Oparzenia 2021

Wideorelacja z IV Forum Leczenia Ran

Wideorelacja z III Forum Leczenia Ran

Wideorelacja z XI Zjazdu PTPAiIO

Wideorelacja z I Forum Zakażeń

Wideorelacja z II Forum Leczenia Ran