European Journal of Infusion Nursing ––

European Journal of Infusion Nursing to nowe czasopismo naukowe w formie elektronicznej, którego celem jest gromadzenie oraz upowszechnianie informacji o teorii, praktyce i badaniach naukowych z zakresu terapii infuzyjnej.

Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 5 punktów MNiSzW.

Wsparcie dla rozwoju pielęgniarstwa infuzyjnego ––

Czasopismo medyczne trafia do wielu zespołów pielęgniarskich w Polsce i stanowi interdyscyplinarną platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem medycznym.

Od momentu ukazania się półrocznika swoją afiliacją wspierają nas:

  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego,
  • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych,
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Źródło specjalistycznej wiedzy ––

Wraz z Redakcją European Journal of Infusion Nursing, doskonałymi autorami, recenzentami i czytelnikami współtworzymy czasopismo naukowe, które ukazuje częstokroć niezwykle trudne zadania, z jakimi na co dzień zmagają się pielęgniarki i pielęgniarze.