Książki ––

Wydawnictwo medyczne Evereth Publishing to doświadczony zespół służący pomocą i wsparciem Autorów w realizacji wydawnictw książkowych.

Zakres naszego zainteresowania merytorycznego to:

  • pozycje monograficzne
  • inne formy bibliografii medycznej oraz dziedzin pochodnych (poradniki, informatory, kompendia, materiały edukacyjne – możliwość zaplanowania cyklów wydawniczych)
  • rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe wydawnictwo Evereth Publishing otrzymało 80 pkt za publikowanie monografii naukowych.

Zakres usług ––

Evereth Publishing oferuje pełną gamę usług wydawniczych, w skład których wchodzi:

  • nadanie międzynarodowego symbolu ISBN
  • projekt graficzny okładki i layout dedykowany wskazanej pozycji wydawniczej
  • skład, korektę techniczną wraz z profesjonalną korektą językową
  • firmowanie pełnym corporate identity wydawnictwa
  • serwis dystrybucyjny i promocję.

Warunek przyjęcia do publikacji ––

Warunkiem przyjęcia treści do publikacji jest uzyskanie jej akceptacji przez niezależnych recenzentów. Po otrzymaniu akceptacji Wydawnictwo podejmie się wydania książki na zasadach:

● odpłatnych (koszt uzależniony od parametrów technicznych i planowanego nakładu) lub

● wydesygnowania przez Wydawcę środków na wydanie po indywidualnym uzgodnieniu warunków umowy z Autorem.