Badanie częstości występowania HCV wśród pacjentów zgłaszających się do Izby Przyjęć i Poradni Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

HCV prevalence study among patients admitted to the Infectious Disease Hospital Admissions and Clinic in Warsaw

Karolina Pyziak-Kowalska1, 2 | Izabela Pietrzak3 | Michał Targowski3 | Justyna D. Kowalska2,4 | Andrzej Horban1,2

1 Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
2 Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Poradnia Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego  Szpitala Zakaźnego w Warszawie
4 Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza  Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego  w Warszawie

Karolina Pyziak-Kowalska, Klinika Chorób Zakaźnych Dla Dorosłych, Warszawski Uniwersytet Medyczny,  Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,  ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

Wpłynęło: 08.05.2017

Zaakceptowano: 28.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017026

Forum Zakażeń 2017;8(3):175–179

Streszczenie: Rozwój terapii wzw C (wirusowe zapalenie wątroby typu C, ang. hepatitis C  virus – HCV) przyczynia się do tego, że kluczową rolę w eliminowaniu zakażenia odgrywa identyfikowanie  docelowej populacji. Z badań wynika, że w Polsce osoby z HCV stanowią 1,9% populacji,  lecz jedynie 10% chorych jest świadomych zakażenia, co ma wpływ na dynamikę epidemii  wirusowego zapalenia wątroby. Obecnie nie wykonuje się rutynowo badań w kierunku  obecności przeciwciał anty-HCV, co powoduje, iż większość zakażonych wirusem jest narażonych  na rozwój późnych konsekwencji chorobowych pod postacią dekompensacji funkcji wątroby (rozwoju marskości czy raka wątrobowokomórkowego). Podstawową rolę w leczeniu  odgrywa wykrycie wirusa. Celem badania było oszacowanie częstości występowania HCV  wśród pacjentów zgłaszających się do Poradni Chorób Zakaźnych oraz Izby Przyjęć Wojewódzkiego  Szpitala Zakaźnego w Warszawie. W ramach projektu proponowano rutynowe oznaczenie  przeciwciał anty-HCV z powodów innych niż wirusowe zapalenie wątroby. W przeprowadzonym  badaniu wykazano, że seroprewalencja HCV była niska (0,5%), co oznacza, że rutynowe  testowanie w kierunku obecności zakażenia w wyżej wymienionych ośrodkach nie jest skuteczną  formą przerwania łańcucha epidemicznego. Niezbędne jest podjęcie innych działań,  mających na celu zwiększenie inicjatyw na rzecz wczesnego diagnozowania wirusowego zapalenia  wątroby typu C, opartego na populacyjnych czynnikach ryzyka.

Słowa kluczowe: epidemiologia, ocena częstości występowania HCV w populacji polskiej,  rutynowe testowanie w kierunku HCV, seroprewalencja HCV, wirusowe zapalenie wątroby  typu C

Abstract: Undesired Clostridium difficile infections are a serious 21st century problem.  One of the goals of each medical unit is to properly manage the risk of hospital infections  and to protect the health of its patients. Hospital risk assessment is possible only on the basis  of the hospital’s own epidemiological findings. The primary and most important method for  assessing the health status in infection control is determining the incidence rate. Retrospective  analysis of faecal findings for Clostridium difficile in 2013–2016 was performed in order to determine  the risk of CD induced infections by determining the incidence of CDI at St. Barbara’s  Voivodeship Specialist Hospital No 5. Diagnostic test results only indicate the presence or absence  of Clostridium difficile and its toxins. Therefore, laboratory tests were confronted with the  clinical picture – diarrhea defined as a digestive disorder, the main symptom being frequent  and loose stools adapting to the shape of the container.

Key words: Clostridium difficile, incidence, risk assessment