Biofilmy mieszane bakteryjno-grzybowe, czy należy się ich bać?

Multispecies bacterial-fungal biofilms, should we be afraid?

Barbara Różalska | Aleksandra Budzyńska | Małgorzata Paszkiewicz | Beata Sadowska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Barbara Różalska Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Tel.: (42) 635 41 85, Fax: (42) 665 58 18

Wpłynęło: 15.02.2012

Zaakceptowano: 29.02.2012

Forum Zakażeń 2012;3(1):25–29

Streszczenie: Zrozumienie fizjologii bakterii i grzybów współistniejących w mieszanych populacjach drobnoustrojów jest jeszcze dalekie od pełnego wyjaśnienia i poznania. Szeroka gama oddziaływań, zarówno synergistycznych, jak i antagonistycznych, funkcjonujących w ramach takich mikrobiotów zdaje się zależeć przede wszystkim od ich składu gatunkowego, a złożoność zachodzących interakcji pewnie uniemożliwi bezpośrednie ich wykorzystanie terapeutyczne. Ale już na tym etapie, posiadana wiedza znacznie pomaga w podejmowaniu działań zmierzających do lepszej diagnostyki zakażeń i poprawienia skuteczności leczenia oportunistycznych infekcji wielogatunkowych.

Słowa kluczowe: biofilmy, interakcje międzygatunkowe, zakażenia przewlekłe

Abstract: Nearly all biofilm communities in nature comprise a variety of microorganism organized as mixed biofilms and interactions between them influence the development and shape of the community. It is also evident that in certain infections polymicrobial biofilms are present, with more than one microbe (bacteria and/or fungi) involved. To understand diseases and formulate intervention strategies, it is necessary to know the extent of contact and communication between microbes in these mixed infections. This article described interspecies interactions between bacterial and fungal pathogens for expression of their virulence.

Key words: biofilms, chronic infections, multispecies interactions