Biodiversity of vaginal microbiota. The role of gynecological probiotics in maintaining the balance of vaginal ecosystem

Preventing injuries in health care personnel

Patrycja Szachta | Mirosława Gałęcka | Anna Bartnicka

Instytut Mikroekologii w Poznaniu

Patrycja Szachta Instytut Mikroekologii w Poznaniu, ul. Sielska 10, 60-129 Poznań, Tel.: (61) 862 63 15, Fax: (61) 862 63 35

Wpłynęło: 07.04.2015

Zaakceptowano: 20.04.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015017

Forum Zakażeń 2015;6(2):139–143

Streszczenie: Mikroflora pochwy pełni kluczową rolę w utrzymywaniu homeostazy układu moczowo-płciowego. Bakterie z rodzaju Lactobacillus spełniają szereg korzystnych funkcji, zapobiegając w ten sposób kolonizacji przez patogeny, a tym samym stanom zapalnym pochwy. Do najważniejszych funkcji pałeczek kwasu mlekowego należy między innymi wytwarzanie szeregu substancji o aktywności przeciwdrobnoustrojowej (kwasu mlekowego, bakteriocyn, nadtlenku wodoru). Dzięki ich silnej adherencji do nabłonka i konkurencji o składniki odżywcze dochodzi do skutecznego zahamowania namnażania się mikroorganizmów chorobotwórczych. U pacjentek z dysbiozą bakteryjną odtworzenie ochronnej mikroflory pochwy jest niezmiernie istotnym elementem terapeutycznym. Zarówno doustne, jak i dopochwowe probiotyki ginekologiczne istotnie modulują skład mikroflory pochwy, co jest szczególnie istotnym aspektem u kobiet z nawracającymi zakażeniami układu moczowo-płciowego.

Słowa kluczowe: Lactobacillus spp., mikroflora pochwy, probiotyki ginekologiczne

Abstract: The vaginal microbiota is playing a crucial role in the homeostasis of the urogenital system. Lactobacillus is the main factor in preventing colonization by pathogens and thus bacterial vaginosis. The most important functions of protective bacteria are production of lactic acid, bacteriocins, hydrogen peroxide, adherence to epithelial cells and competition for nutrients that effectively prevent the colonization of pathogenic microorganisms. In the case of bacterial dysbiosis, restoration of protective vaginal microflora is an extremely important part of therapy. Oral and vaginal gynecological probiotics significantly modulate the composition of the vaginal microflora what is particularly valuable therapy for women with recurrent urogenital infections.

Key words: gynecological probiotics, Lactobacillus spp., vaginal microbiota