Clostridium difficile – źródła zakażeń, czynniki wirulencji

Clostridium Difficile – source of infections, virulence factors

Eugenia Gospodarek | Agnieszka Mikucka | Krzysztof Skowron

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Eugenia Gospodarek Katedra i Zakład Mikrobiologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel./Fax: (52) 585 40 47

Wpłynęło: 12.09.2014

Zaakceptowano: 16.10.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014051

Forum Zakażeń 2014;5(6):341–348

Streszczenie: Najnowsze badania wykazują wzrost częstości występowania, nawrotów oraz ciężkości przebiegu zakażeń Clostridium difficile (ang. Clostridium difficile infection – CDI). W ostatnim dziesięcioleciu w skali światowej odnotowano wyraźne zmiany w epidemiologii CDI. Obecnie coraz częściej laseczki C. difficile są uznawane za przyczynę biegunki u ludzi. Standardowo CDI odnosi się do zakażeń szpitalnych, jednak infekcje o etiologii Clostridium difficile pojawiają się obecnie w populacji zaliczanej uprzednio do grupy niskiego ryzyka, tj. wśród osób bez czynników predysponujących do tego zakażenia. Ostatnie badania wykazały bardzo dużą zmienność genetyczną C. difficile. Ważnym źrodłem tego typu zakażeń, związanym z rozprzestrzenianiem spor, mogą być pacjenci z objawami, bezobjawowi nosiciele, a także: zwierzęta, rośliny, woda, żywność i środowisko szpitalne. W pracy przedstawiono epidemiologię, wzrost znaczenia, źródła zakażenia oraz czynniki wirulencji C. difficile.

Słowa kluczowe: CDI, Clostridium difficile, czynniki wirulencji, źrodła zakażeń

Abstract: Recent studies have shown increasing incidence, severity, and recurrence rates of Clostridium difficile infection (CDI). There has been a startling shift in the epidemiology of CDI over the last decade worldwide, and it is now increasingly recognized as a cause of diarrhea in the community. Classically considered a hospital-acquired infection, it has now emerged in populations previously considered to be low-risk and lacking the traditional risk factors for C. difficile infection. Recent studies have demonstrated great genetic diversity for C. difficile. Symptomatic patients and asymptomatic carriers, animals, plants, water, food and hospital environmental may play an important source in these infections, apart from the role play in spore dispersal. This review focuses on the epidemiology, increasing importance, source infectious and virulence factors of C. difficile.

Key words: CDIs, Clostridium difficile, source infections, virulence factor