Czy jesteśmy skazani na MDRO?

Are we condemned to MDRO?

Katarzyna Skibińska

ORCID: 0000-0003-1952-4691

Sosnowiecki Szpital Miejski,ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, e-mail: kskibinska@szpital.sosnowiec.pl

Wpłynęło: 04.09.2019

Zaakceptowano: 27.09.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019046

Forum Zakażeń 2019;10(5):305–311

Streszczenie: W ostatnich latach środowisko epidemiologów ostrzega przed lawinowym narastaniem lekooporności wśród szczepów bakteryjnych i grzybów. MDRO, czyli wielolekooporne szczepy niewrażliwe na antybiotyki z trzech lub więcej klas leków przeciwbakteryjnych, aktywnych wobec danego gatunku drobnoustrojów, są prawdziwą bombą z opóźnionym zapłonem, gdyż nie zawsze ich obecność wiąże się z objawami klinicznym – w organizmach nosicieli mogą trwać bezobjawowo. Strategie działania w obszarze zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych szczepów powinny być wielopoziomowe: od działań na poziomie ministerialnym, poprzez decyzyjność kierowników szpitali, na działaniach każdego pracownika ochrony zdrowia i samego pacjenta kończąc.

Słowa kluczowe: szczepy wielolekooporne, zakażenia szpitalne, zapobieganie

Abstract: In recent years, the epidemiological community has been insistent in its warnings about the significant increase of drug resistance among bacterial and fungal strains. MDROs, i.e. multi-drug resistant strains insensitive to antibiotics from three or more classes of antibacterial drugs active against a given species of microorganisms, are a time bomb, because they do not always give clinical symptoms – in carriers they can be asymptomatic. Without implementing measures to prevent the spread of these microorganisms in the local population, we are heading towards Armageddon. Action strategies in the area of preventing the spread of these strains should be multilevel – from activities at the ministerial level through the decision-making of hospital managers, to the personal involvement of each healthcare worker and patient.

Key words: hospital infection, multidrug-resistant organisms, prevention