Delirium w Oddziale Intensywnej Terapii: rola pielęgniarki we wczesnym wykrywaniu i opiece nad pacjentem

Delirium in the Intensive Care Unit: the role of the nurse in early detection and care of patient

Sabina Krupa1, 2 | Hanna Krukowska-Sitek1 | Krystyna Woźniak1

ORCID*: 0000-0002-3002-3153 | 0000-0003-2347-9483 | 0000-0003-3018-1079

1 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Sabina Krupa Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, Tel.: 17 866 48 18, e-mail: sabinakrupa@o2.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 26.11.2018

Zaakceptowano: 09.12.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018024

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(4):141–145

Streszczenie:

U pacjentów przebywających w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT) z powodu ciężkiej choroby występuje zwiększone ryzyko rozwinięcia się majaczenia stanu ciężkiego, które uznano za jedno z najczęstszych powikłań hospitalizacji na tym oddziale. Pomimo częstego występowania delirium w OAiIT, naukowcy wykazali, że jest to problem konsekwentnie pomijany i często nierozpoznawany. Świadomość możliwości występowania majaczenia, znajomość kryteriów rozpoznawania oraz jego klinicznych podtypów stanowi klucz do wczesnego wykrywania i leczenia. W niniejszym artykule dokonano przeglądu aktualnej literatury dotyczącej stosowania narzędzi oceny do diagnozowania majaczenia i konsekwencji opieki nad pacjentem z tym zaburzeniem.

Słowa kluczowe: CAM-ICU, czynniki ryzyka, delirium, ICDSC, intensywna terapia, majaczenie

Abstract:

Patients suffering from serious diseases have an increased risk of delirium, which is considered as one of the most frequent complications of hospitalization in the intensive care unit (ICU). Despite its high occurrence in ICU departments, researchers have shown that it is consistently overlooked and often undiagnosed. Knowledge of delirium and its three clinical subtypes, which are hyperactive, hypoactive and mixed, is the key to early detection and treatment. This article aims to review current literature on the use of assessment tools to diagnose delirium and the consequences of caring for patients with delirium.

Key words: CAM-ICU, delirium, ICDSC, intensive care, risk factors