Diagnostyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych w oddziałach intensywnej terapii

Diagnosis and treatment of invasive fungal disease in the intensive care unit

Mirosław Czuczwar | Alicja Bartkowska-Śniatkowska | Katarzyna Witulska | Dariusz Onichimowski |Jacek Cięszczyk | Dariusz Maciejewski

1 II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
4 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Mirosław Czuczwar II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Tel.: (81) 532 27 13, Fax: (81) 534 97 12

Wpłynęło: 19.09.2014

Zaakceptowano: 02.10.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014053

Forum Zakażeń 2014;5(5):287–296

Streszczenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze u pacjentów w stanie krytycznym stają się coraz większym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej. Obecnie uważa się, że ten rodzaj zakażeń jest związany ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością, co może wynikać z opóźnionego rozpoznania i w związku z tym zbyt późno rozpoczętego leczenia. Opisano wiele czynników, których obecność może pomóc klinicystom zidentyfikować pacjenta zagrożonego wystąpieniem inwazyjnego zakażenia grzybiczego, a także opublikowano kilka wytycznych i zaleceń dotyczących tego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem kandydozy. Pomimo tego w wielu przypadkach wytyczne i zalecenia nie są pomocne w pla nowaniu postępowania terapeutycznego, głównie z powodu niedostatecznej ilości wiarygodnych danych, co często odpowiada za fakt, że diagnostyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych stają się dużym wyzwaniem. W związku z powyższym, celem pracy było przeanalizowanie najnowszych doniesień dotyczących diagnostyki i leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów w stanie krytycznym.

Słowa kluczowe: chorzy w stanie krytycznym, inwazyjne zakażenie grzybicze, leki przeciwgrzybicze, oddział intensywnej terapii

Abstract: The increasing prevalence of invasive fungal infections in critically ill patients is becoming a major healthcare problem. It is widely accepted that invasive fungal infections are associated with increased morbidity and mortality, which may be due to delayed diagnosis and treatment. A significant number of factors have been described that can help the clinicians to distinguish patients at high risk for fungal infection and several guidelines have been published on the management of invasive fungal disease, with the major focus on candidiasis. Nevertheless, the guidelines and recommendations often fail to provide adequate information mostly due to lack of evidence, which makes invasive fungal infections a challenging diagnostic and therapeutic problem. Therefore, the aim of this review is to provide recent information on diagnosis and treatment of invasive fungal infections in the critically ill.

Key words: antifungal drugs, critically ill patients, intensive care unit, invasive fungal infection