Diagnostyka molekularna bakteryjnych zakażeń krwi

Molecular diagnosis of bacterial bloodstream infections

Anna Budzyńska | Agnieszka Kaczmarek | Eugenia Gospodarek

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

Anna Budzyńska Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Tel.: (52) 585 44 80, Fax: (52) 585 40 02

Wpłynęło: 07.05.2013

Zaakceptowano: 23.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013025

Forum Zakażeń 2013;4(2):111–117

Streszczenie: Posiewy krwi są podstawową metodą stosowaną w wykrywaniu bakterii odpowiedzialnych za zakażenia krwi, jednak duże znaczenie w diagnostyce odgrywają również techniki oparte na amplifikacji i hybrydyzacji kwasów nukleinowych. Cechuje je krótszy czas identyfikacji patogenu oraz wyższa czułość. Szybka diagnostyka pozwala uniknąć niepotrzebnej antybiotykoterapii lub przyspieszyć włączenie racjonalnego leczenia przeciwbakteryjnego. Metody molekularne mają duże znaczenie w przypadku patogenów wolno rosnących lub niehodowlanych, trudnych do wykrycia metodami konwencjonalnymi. Ich szerokie zastosowanie ogranicza jednak wysoka cena oraz występowanie inhibitorów reakcji PCR (ang. Polymerase Chain Reaction) we krwi lub w podłożach stosowanych w automatycznym systemie do posiewu krwi.

Słowa kluczowe: hybrydyzacja kwasów nukleinowych, mikromacierze, PCR, zakażenie krwi

Abstract: The blood culture are the mainstay technique for detection of bacteria causing bloodstream infections, but molecular techniques based on nucleic acid amplification and hybridization are also important tools in the diagnosis. These methods have the potential to shorten the time to pathogen’s identification and to improve sensitivity. Rapid diagnostics can reduce unnecessary use of antimicrobial agents in addition to allowing a faster switch to the most optimum treatment. The application of molecular tools is highly indicated if a potential pathogen is slow-growing or non-cultivable so detection by conventional procedures is difficult or impossible. The widespread use of these modern techniques is however limited by a high price and presence of PCR inhibitors in the blood or in media applied with an automated blood culture system.

Key words: bloodstream infection, microarray, nucleic acid hybridization, PCR