Epidemiologia zakażeń dróg moczowych u pacjentów cewnikowanych

Epidemiology of catheter-assiociated urinary tract infections

Elżbieta Słojewska-Poznańska1 | Aleksander Zuchowski2 | Marzenna Bartoszewicz2

1 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Aleksander Zuchowski, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 06 79

Wpłynęło: 01.12.2016

Zaakceptowano: 20.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016076

Forum Zakażeń 2017;8(1):27–31

Streszczenie: U pacjentów z założonym cewnikiem moczowym występują zakażenia dróg moczowych, polegające na przedostaniu się do tych miejsc mikroorganizmów chorobotwórczych. Infekcja może być wywoływana przez jeden lub więcej gatunków. Wyróżnia się gatunki najczęściej spotykane w przypadku zakażeń CAUTI. Im dłużej cewnik pozostaje w pęcherzu u pacjenta, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju infekcji. Praktycznie u każdej osoby, u której cewnik jest obecny przez ponad dwa tygodnie, diagnozuje się bakteriomocz. Czynniki wirulencji umożliwiają bakteriom bytowanie w drogach moczowych. Biofilm zwiększa szanse na przeżycie mikroorganizmów patogennych na cewniku, ponieważ wpływa na międzygatunkową współpracę metaboliczną. Dlatego też mikroorganizmy w biofilmie są mniej wrażliwe na środki odkażające i antybiotyki. Istnieje wiele sposobów przeciwdziałania CAUTI : stosowanie kateteryzacji w przypadkach koniecznych i możliwie szybkie usuwanie cewników, impregnacja lub powlekanie cewnika substancjami redukującymi adhezję drobnoustrojów lub posiadającymi właściwości antyseptyczne, niszczenie biofilmu za pomocą ultradźwięków i inne.

Słowa kluczowe: biofilm, CAUTI , cewnik moczowy, zakażenia

Abstract: Urinary tract infection attributed to the use of an indwelling urinary catheter (CAUTI ) is one of the most common infections acquired by patients. Bacteria enter the urinary tract via the catheter (one or more species). Some species of bacteria are the most commonly isolated. The daily risk of catheter colonization grows. Practically, all patients with a long term (more than 2 weeks) indwelling catheter are bacter iuric. Virulence factors of bacteria determining colonisation the urinary tract by bacterial pathogens. Biofilm that develops on a urinary catheter provides a favorable environment for inter-species metabolic interactions, bacterial proliferation and invasion. Therefore, bacteria in biofilm are less sensitive to antibiotics and antiseptics. Basic practices for preventing CAUTI : catheterization in necessary case, possibly early removal of the catheter, reduction of bacterial adhesion by impregnation (reduction adhesion substances) or antiseptics, destruction of bacterial biofilms by ultrasound.

Key words: biofilm, CAUTI , infections, urinary catheter