Fizjoterapia wspomagająca chirurgiczne leczenie oparzeń rąk u dzieci – najczęstsze powikłania i ich prewencja

Physiotherapy as supportive treatment for surgery of hand burns in children – most frequently complications and their prevention

Aleksandra Bęgowska-Falkowska 

Oddział Chirurgii Dziecięcej, SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, al. Witosa 26, 45-418 Opole, Tel: (77) 452 07 52, Fax: (77) 452 01 23

Wpłynęło: 20.06.2014

Zaakceptowano: 15.07.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014008

LECZENIE RAN 2014;11(2):59–65

STRESZCZENIE: Ręka jest skomplikowanym, wyspecjalizowanym elementem narządu ruchu, chwytnym, badawczym i poznawczym, ale przez to narażonym na różnorodne urazy. Oparzenie to jedna z najczęstszych przyczyn urazów u dzieci. Oparzenia rąk, pomimo małej powierzchni, w swoich skutkach mogą być ciężkie i dotyczyć: skóry, mięśni, ścięgien, stawów i kości. Utrata funkcji związana z deformacją ręki i tworzeniem blizn obniża jakość życia pacjentów w każdym wieku. Znajomość grożących powikłań oraz prowadzenie odpowiedniego leczenia i postępowania fizjoterapeutycznego pozwalają zmniejszyć prawdopodobieństwo niepełnosprawności.

SŁOWA KLUCZOWE: deformacje, dzieci, fizjoterapia, funkcja ręki, oparzenia rąk

ABSTRACT: The hand is complicated, specialized element of the locomotor system, grasping, exploratory and cognitive therefore exposed to different injuries. Burn injury is one of the most frequent injury in children. Although the small surface of hands burn it can cause severe consequences, affect skin, muscles, tendons, joints and bones. Loss of function connected with hand contracture deformities and scarring process lowers patients’ quality of life in every age. The knowledge of complications, proper treatment and rehabilitation allows to implement preventative actions which could reduce the probability of disability.

KEY WORDS: children, deformities, hand burns, hand function, physiotherapy