Guz Degosa – rzadki guz naskórka. Opis przypadku klinicznego

Degos Acanthoma – a rare tumor of the skin. A case report

Andrzej Jaworek1, Gustaw Roter2, Grzegorz Dyduch3, Anna Wojas-Pelc1

1 Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
2 Studenckie Koło Dermatologii przy Katedrze Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
3 Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Andrzej Jaworek Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, Tel.: 12 430 52 66 wew. 7400, e-mail: andrzej.jaworek@uj.edu.pl

Wpłynęło: 09.06.2017

Zaakceptowano: 24.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2017011

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(2):69-73

Streszczenie: Guz Degosa (CCA) to łagodna zmiana naskórkowa, zazwyczaj opisywana jako niewielki, pojedynczy, brązowy lub brunatny guzek występujący w obrębie kończyn dolnych. CCA jest nieznacznie uniesiony, pokryty cienką, wilgotną łuską, w większości przypadków rozwija się bezobjawowo przez wiele lat. Guz Degosa rozpoznaje się na podstawie biopsji i badania histopatologicznego, jednakże klinicznie można podejrzewać tę zmianę w oparciu o charakterystyczny obraz dermatoskopowy. Kluczowe znaczenie w postawieniu diagnozy ma rozpoznanie różnicowe, mające na celu wykluczenie złośliwego charakteru choroby. W pracy przedstawiono przypadek 60-letniego mężczyzny, który zgłosił się do Poradni Dermatologicznej w celu diagnostyki zmiany na lewym podudziu. Guz Degosa, o typowym obrazie dermatoskopowym, został potwierdzony w badaniu histopatologicznym, a następnie w całości usunięty.

Słowa Kluczowe: dermatoskopia, guz Degosa, nabłoniak płaskonabłonkowy jasnokomórkowy

Abstract: Clear cell acanthoma, also known as Degos’ acanthoma, is a benign epithelial lesion, usually described as a small, solitary, brown nodule located on the lower extremity. It is slightly raised, covered with thin, moist scale and in most cases develops over the period of many years. Even though a clear diagnosis can be achieved through biopsy and histopathological analysis, we can strongly suspect the lesion due to its characteristic dermoscopic appearance. It is of uttermost significance to conduct a proper differential diagnosis, in order to exclude a potentially malignant character of the lesion. We present a case of a 60-year-old male who has reported to the dermatology outpatient clinic concerned about a lesion on his left calf. Degos’ acanthoma, confirmed through biopsy and with a characteristic dermoscopic appearance, has been diagnosed and successfully excised.

Key Words: clear cell acanthoma, Degos acanthoma, dermoscopy