Infekcje intymne w podroży

Infections of the genital tract during travel

Katarzyna Kopeć-Godlewska | Julia Nawrot

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Katarzyna Kopeć-Godlewska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków

Wpłynęło: 02.06.2017

Zaakceptowano: 18.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017033

Forum Zakażeń 2017;8(3):211–214

Streszczenie: Prawidłowa mikroflora pochwy jest zdominowana przez komensalne pałeczki z rodzaju Lactobacillus. Naruszenie homeostazy tego ekosystemu lub zaburzenie poziomu pH mogą prowadzić do wystąpienia stanów zapalnych w obrębie pochwy. W grupie kobiet z wysokim ryzykiem wystąpienia infekcji intymnych konieczne jest wdrożenie następujących działań: edukacja na temat profilaktyki, zapobieganie zachorowaniu oraz w przypadku rozwoju zakażenia prawidłowe prowadzenie leczenia. Okresem wymagającym szczególnej uwagi jest pora letnia, podczas której – z powodu wysokich temperatur oraz częstszych wyjazdów poza miejsce zamieszkania – obserwuje się wyższe ryzyko rozwoju zakażeń. W niniejszej pracy przedstawiono czynniki ryzyka występowania infekcji intymnych, działania profilaktyczne oraz postępowanie pielęgnacyjne, w tym dobór preparatu do higieny intymnej.

Słowa kluczowe: higiena intymna, infekcje intymne, preparaty do higieny intymnej, profilaktyka zakażeń

Abstract: The microflora of human vagina is dominated by commensal bacteria, mainly Lactobacillus. Loss of homeostasis of this environment can lead to inflammation of the vagina. Management includes education, prevention and effective treatment. More attention towards this problem is required during the summer due to high temperatures and frequent out-of-home trips, which increase the risk of acquiring a vaginal infection. This article presents the risk factors and prevention methods of vaginitis, as well as recommendations regarding intimate care, including proper selection of feminine hygiene products.

Key words: feminine hygiene products, prevention of infections, reproductive tract infections, vaginal hygiene