Inwazyjna choroba meningokokowa u dzieci

Invasive meningococcal disease in children

Ewa Talarek

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 52 50, Fax: (22) 335 53 79

Wpłynęło: 02.12.2013

Zaakceptowano: 30.12.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013062

Forum Zakażeń 2013;4(6):357–364

Streszczenie: Mianem inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) określa się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) i sepsę, wywoływane przez meningokoki. Za 90% zakażeń inwazyjnych odpowiada 5 serogrup meningokoków: A, B, C, W135, Y; w Polsce dominują zakażenia wywołane serogrupami B i C. Zachorowania dotyczą osób w każdym wieku, jednak największą zapadalność notuje się u dzieci w pierwszych pięciu latach życia (zwłaszcza u niemowląt) oraz u nastolatków. Choroba zaczyna się zwykle nagle i może mieć piorunujący przebieg. Początkowo objawy są niecharakterystyczne, co niejednokrotnie opóźnia rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia. Znajomość obrazu klinicznego IChM ma ogromne znaczenie dla właściwego postępowania, a tym samym dla zmniejszenia ryzyka powikłań i zgonu.

Słowa kluczowe: epidemiologia, meningokoki, objawy kliniczne, powikłania

Abstract: Meningococci cause invasive disease in a form of meningitis and/or sepsis. Five serogroups of Neisseria meningitidis – A, B, C, W135 and Y – are responsible for 90% of cases. In Poland infections with serogroups B and C are the most common. The disease can occur in any age, but the highest incidence is in children younger than 5 years (particularly in infants) and adolescents. The onset is usually abrupt and the course can be fulminant. Early symptoms are non-specific, what often leads to delay in diagnosis and treatment. Knowledge of clinical features of meningococcal invasive disease is extremely important for proper management to reduce risk of complications and death.

Key words: clinical features, complications, epidemiology, meningococci