Kontrola skuteczności sterylizacji

Control of sterilization proces

Joanna Włodarczyk-Rajska

Centralna Sterylizatornia, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Tel.: 22 546 22 59

Wpłynęło: 28.05.2017

Zaakceptowano: 19.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017035

Forum Zakażeń 2017;8(3):215–217

Streszczenie: Kontrola procesu sterylizacji musi być przeprowadzana w każdym cyklu, a jej wyniki powinny być archiwizowane. Na podstawie odczytu wskaźników użytych do kontroli sterylizacji wyroby poddane procesowi wyjaławiania są dopuszczane do ponownego użycia. Prawidłowo przeprowadzona sterylizacja ma wpływ na bezpieczeństwo pacjenta oraz na sytuację finansową szpitala.

Słowa kluczowe: kontrola sterylizacji, sterylizacja, wskaźniki do kontroli sterylizacji

Abstract: The sterilization process should be monitored during each cycle, and the results of such evaluation should be archived. The sterilized objects are handed out based on the results from the indicators of the sterilization process. A properly performed sterilization process affects the safety of patients and the financial condition of the hospital.

Key words: control of the sterilization process, indicators for sterilization process, sterilization process