Le fort i downfracture predictable and controllable procedure – own experience

Osteotomia le fort i we własnej modyfikacji jako zabieg bezpieczny i przewidywalny – doświadczenia własne

Maciej Jagielak1, 2 | Maciej Rysz3 | Jakub Powała2 | Paweł Roguś2 | Mansur Rahnama1

1 The Chair and Department of Oral Surgery, Medical University of Lublin
2 Private Practise Orthognatics, Raszyn
3 Head and Neck Cancer Department, Memorial Cancer Center Institute of Oncology, Warsaw

Maciej Jagielak Private Practise Orthognatics, Raszyn, 54, Krakowska Str., PL-05090 Raszyn, Tel.: +48 22 720 70 70

Received: 10.12.2014

Accepted: 29.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014022

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(4):145–151 

Abstract: In our study was evaluated the modification of the Le Fort I osteotomy. The major modification of the osteotomy was the transposition of the posterior cut from the pterygomaxillary junction to maxillary tuberosity. If present, the third upper molars were removed during the osteotomy. In the years 2008–2014 we performed 318 Le Fort I osteotomies, where in 161 cases pterygomaxillary disjunction were performed and in 157 where the cut through the maxillary tuberosity was executed. The feasibility of this method is presented and discussed in cases of deformities of different origin. With the increasing number of the modified Le Fort I osteotomies we observed that the fracture of the posterior sinus wall became very predictable, always at the level of the sinus floor. No serious intra- and postoperative complications were observed. In our method it was presented upper third molars made the surgery easier and even more predictable. Le Fort I osteotomy executed through the maxillary tuberosity, especially through the cavity of the extracted third molar, becomes a safe and predictable procedure.

Key words: maxillary osteotomy, orthognathic surgery

Streszczenie: W pracy oceniono modyfikację osteotomii szczęki typu Le Fort I. Główna zmiana tej dobrze znanej techniki polega na wykonaniu cięcia i odbicia przez guz szczęki zamiast odbicia guza szczęki od wyrostka skrzydłowatego. Zatrzymane trzecie górne trzonowce są usuwane podczas osteotomii. W latach 2008–2014 Autorzy przeprowadzili 318 zabiegów typu Le Fort I; w 161 przypadkach wykonano odbicie szczęki od wyrostka skrzydłowatego, w 157 przypadkach – osteotomię przez guz szczęki. W prezentowanej modyfikacji siła potrzebna do odłamania szczęki jest znacząco mniejsza, zaś linia przełamania zawsze zlokalizowana nisko – w dolnej ścianie zatoki szczękowej. Nie odnotowano poważnych komplikacji śród- i pooperacyjnych. Przeprowadzenie osteotomii Le Fort I przez guz szczęki oraz złamanie przez jamę usuniętego trzeciego trzonowca jest przewidywalną i relatywnie łatwą procedurą.

Słowa kluczowe: chirurgia ortognatyczna, osteotomia szczęki