Leczenie piorunującej rany odleżynowej z wykorzystaniem rekomendacji dotyczących profilaktyki przeciwodleżynowej – opis przypadku

Treatment of fulminant pressure sore using recommendations for pressure sore prophylaxis – case study

Dariusz Bazaliński1, 2, Magdalena Wołkowicz3, Paweł Więch1, Maria Kózka4

1 Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

2 Szpital Specjalistyczny – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie

3 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie

4 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dariusz Bazaliński, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, al. Kopisto 2a, 35-310 Rzeszów, e-mail: darek.bazalinski@wp.pl

Wpłynęło: 28.04.2017

Zaakceptowano: 10.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017009

Leczenie Ran 2017;14(2):65–69

Streszczenie: Pomimo wielokierunkowych działań w zakresie profilaktyki pierwotnej i optymalnej profesjonalnej opieki nad unieruchomionymi pacjentami, często dochodzi do rozwoju odleżyn, powstających głównie w wyniku stanu klinicznego chorych. Proces leczenia rany przewlekłej jest wieloczynnikowy i długotrwały. Interdyscyplinarny zespół ekspertów z Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (PTLR) w 2010 roku opublikował zalecenia dotyczące profilaktyki i leczenia odleżyn. Celem pracy było przedstawienie procesu gojenia piorunującej rany odleżynowej okolicy krzyżowej z zastosowaniem wtórnej profilaktyki przeciwodleżynowej rekomendowanej przez PTLR.

Słowa kluczowe: leczenie odleżyn, odleżyny, profilaktyka przeciwodleżynowa, rany przewlekłe

Abstract: Despite multidirectional primary prophylaxis and optimal professional care of the immobilized patient, pressure sores frequently develop due to the patient’s general clinical condition. The treatment of chronic wounds is multifactorial and long-lasting. Interdisciplinary experts from the Polish Wound Management Association (Polskie Towarzystwo Leczenia Ran – PTLR) published recommendations for prevention and treatment of pressure sores in 2010. The aim of the study was to evaluate the healing process of fulminant pressure sores developing in the sacral area using secondary pressure sore prophylaxis recommended by PTLR.

Key words: chronic wounds, pressure sores, pressure sores prophylaxis, pressure sore treatment