Mankiety do mierzenia ciśnienia – niedoceniane wektory zakażeń szpitalnych

Sphygmomanometer cuffs – underestimated nosocomial infection vectors

Katarzyna Kowalska1, 2 | Krzysztof Górniak1 | Agata Maliszewska1 | Olga Bortkiewicz1 | Małgorzata Fleischer1

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katarzyna Kowalska Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 00 65, 71 784 12 80, Fax: 71 784 01 17, e-mail: katkow1611@gmail.com

Wpłynęło: 02.08.2018

Zaakceptowano: 25.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018038

Forum Zakażeń 2018;9(5):273–278

Streszczenie:

Zakażenia szpitalne stanowią istotną przyczynę zgonów na całym świecie. Celem badania było sprawdzenie, jaką rolę odgrywają mankiety do mierzenia ciśnienia w przenoszeniu patogenów szpitalnych. Materiał badawczy stanowiło 50 wymazów z wewnętrznych powierzchni mankietów do mierzenia ciśnienia. Skażenie badanych mankietów świadczyło o braku przestrzegania zasad prawidłowej ich dekontaminacji przez personel medyczny. Wysoki odsetek mankietów z obecnością szczepów o znanym potencjale chorobotwórczym wskazuje na potencjalnie istotną rolę ciśnieniomierzy w transmisji drobnoustrojów.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, mankiety ciśnieniomierzy, zakażenia szpitalne

Abstract:

Nosocomial infections account for a significant number of deaths around the world. The aim of this study was to determine the role played by blood pressure gauges in nosocomial pathogen transmission. Research material consisted of 50 swabs from the inner surface of blood pressure gauges cuffs. The contamination of the examined cuffs demonstrates that medical staff does not comply with decontamination procedures. Bacterial strains with confirmed pathogenic potential were found on a large percent of samples collected from the cuffs. This indicates that blood pressure gauges may play a crucial role in infection transmission.

Key words: disinfection, hospital infection, pressure gauge cuffs