Metody odciążania w zespole stopy cukrzycowej

Off-loading in diabetic foot syndrome

Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Katarzyna Moskalik | Agata Matej | Agnieszka Sosnowska | Olga Lepa | Przemysław Krasnodębski | Krzysztof Dęmbe | Janusz Krzymień

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒Beata Mrozikiewicz-Rakowska Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 13 38

Wpłynęło: 20.07.2014

Zaakceptowano: 10.02.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015001

Leczenie Ran 2015;12(1):9–16

Streszczenie: Ważną i jednocześnie niedocenianą metodą będącą integralną częścią algorytmu leczenia zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) jest system odciążający owrzodzenie. Właściwy dobór sposobu odciążenia przyczynia się do znacznej poprawy gojenia ran. Celem pracy było przedstawienie najczęściej stosowanych form odciążania w leczeniu ZSC, z uwzględnieniem ich przeznaczenia w konkretnych sytuacjach klinicznych.

Słowa kluczowe: obuwie odciążające, sposoby odciążania, stopa cukrzycowa, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Off-loading devices are one of the most important and simultaneously undervalued methods of diabetic foot syndrome treatment. Appropriate strategy of diabetic foot ulcers off-loading contributes considerably to effective wound healing. The aim of this study is to present the most popular off-loading methods and discuss their use in clinical situations.

Key words: diabetic foot, diabetic foot syndrome, off-loading devices, off-loading shoes