Nieprawidłowo diagnozowana utrata masy ciała u pacjenta z późnym rozpoznaniem HIV – opis przypadku

Incorrectly diagnosed weight loss in a patient with late diagnosis of HIV – a case report

Błażej Rozpłochowski

ORCID: 0000-0003-1627-8456

Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności,
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. J. Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu,
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań,
e-mail: blazej.rozplochowski@gmail.com

Wpłynęło: 17.12.2020

Zaakceptowano: 05.01.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2020038

Forum Zakażeń 2020;11(6):307–310

Streszczenie: Późne i bardzo późne rozpoznanie zakażenia HIV stanowi wyzwanie w opiece nad pacjentami. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 50-letniego mężczyzny, który przez 9 miesięcy był diagnozowany z powodu ogólnego złego samopoczucia, narastającego osłabienia i utraty masy ciała. W momencie wykrycia HIV stwierdzono u niego: zespół wyniszczenia, kandydozę jamy ustnej oraz pneumocystozowe zapalenie płuc. Konieczne jest częstsze testowanie w kierunku HIV – nie tylko osób z populacji MSM o najwyższej zapadalności, lecz także z innych grup społecznych, w tym osób heteroseksualnych i starszych.

Słowa kluczowe: AIDS, pneumocystozowe zapalenie płuc, późne rozpoznanie HIV

Abstract: Late and very late HIV diagnosis are still a major challenge for caring for patients living with HIV. A 50-year-old male patient was followed up due to general malaise, progressive weakness and uncontrolled loss of weight through 9 months. He was diagnosed with HIV when presented cachexia, candidosis and Pneumocystis jiroveci pneumonia. There is a need for testing not only in MSM group with the highest prevalence of HIV but also in other groups such heterosexual or elderly people.

Key words: AIDS, late presenters, Pneumocystis jiroveci pneumonia