Nowa metoda leczenia i oczyszczania trudno gojących się ran

A new method of treatment and debridement of chronic wounds

Maciej Sopata1 | Tomasz Banasiewicz2 | Marek Kucharzewski3 | Maria T. Szewczyk4 | Marzenna Bartoszewicz5 | Marcin Gabriel6 | Michał Goran Stanisić6 | Grzegorz Krasowski7 | Marcin Malka8 | Arkadiusz Jawień 9

 

1 Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Hospicjum Palium
2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogolnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
5 Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastow Śląskich we Wrocławiu
6 Klinika Chirurgii Ogolnej i Naczyń Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
7 Nutrikon Sp. z o.o. w Walidrogach
8 Klinika Leczenia Ran PODOS w Warszawie
9 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Maciej Sopata Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Hospicjum Palium, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, e-mail: maciej.sopata@skpp.edu.pl

Wpłynęło: 22.08.2017

Zaakceptowano: 17.10.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017022

Leczenie Ran 2017;14(4):145–148

Streszczenie: Rana trudno gojąca się to rana, w przypadku której proces gojenia zatrzymał się przez pewien okres na jednym z etapów i nie postępuje. W celu usuwania tkanki martwiczej, zanieczyszczeń obcych oraz bakterii utrudniających gojenie niezbędne jest częste czyszczenie rany. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele nowatorskich technik oczyszczania ran. Przykładem obiecującej i skutecznej metody jest oczyszczanie rany przy użyciu opatrunku monofilamentowego Debrisoft®. Jest to nowoczesny produkt, umożliwiający mechaniczne usuwanie wilgotnej tkanki martwiczej, rozpadłych komórek oraz bakterii. Zastosowanie Debrisoftu ® omówiono w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: oczyszczanie mechaniczne, opatrunek monofilamentowy, rany przewlekłe

Abstract: A chronic wound is a wound that is arrested in one of the wound healing stages for a certain amount of time and cannot progress further. Frequent debridement is required to remove necrotic tissue, foreign debris and biofilm bacteria which impair healing. In recent years different new debridement techniques have been introduced. A promising and effective technique is debridement with a monofilament debridement pad – Debrisoft®. It is a modern wound-debridement tool, designed to mechanically remove slough and devitalized cells and bacteria from the wound. The aim of this paper is to present the applications of this tool.

Key words: chronic wounds, mechanical debridement, monofilament pad