Resistance to directly acting antivirals for the treatment of HCV – a summary of current knowledge

Miłosz Parczewski

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, Tel.: 91 813 94 56, e-mail: mparczewski@yahoo.co.uk

Wpłynęło: 31.07.2017

Zaakceptowano: 20.08.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017049

Forum Zakażeń 2017;8(4):291–298

Streszczenie: Warianty lekooporności związane z obniżeniem wrażliwości (ang. resistance-  associated substitutions – RAS) na bezpośrednio działające leki (ang. directly acting antivirals  – DAA) anty-HCV mogą prowadzić do zmniejszenia skuteczności terapii, co skutkuje koniecznością  powtarzania leczenia. Mutacje obniżające wrażliwość na preparaty DAA opisywano  dla wszystkich stosowanych klas lekow – zarowno inhibitorow proteazy, jak inhibitorow  NS5A i NS5B. Kluczowymi z praktycznego punktu wiedzenia są mutacje lekooporności w regionie  NS5A, często zwiększające ponad kilkusetkrotnie stężenia hamujące większość inhibitorow  tego białka, a więc efektywnie sprawiające, że większość lekow nie osiągnie klinicznego  stężenia terapeutycznego ze względu na utrzymanie wysokiej aktywności replikacyjnej utrzymującej  się długotrwale wśrod populacji krążących wirusa. W celu interpretacji lekooporności  należy rownież rozważać barierę genetyczną stosowanej terapii przekładającą się na łatwość  selekcji wariantow lekoopornych. W ramach niniejszej pracy poglądowej został zaprezentowany  aktualny stan wiedzy związany z lekoopornością HCV oraz kluczowymi wyzwaniami związanymi  z tą gałęzią wirusologii molekularnej.
Słowa Kluczowe: biologia molekularna, HCV, lekooporność, oporność, substytucje

Abstract: Resistance-associated substitutions which decrease efficacy of directly acting antivirals  for the treatment of HCV result in the need for repeat treatment. There have been reports  of genetic mutations lowering efficacy in all DAA classes – both protease inhibitors as  well as NS5A and NS5B inhibitors. Mutations in the NS5A region are key factors from a clinical  perspective. These mutations may often lead to an even hundredfold increase in the concentration  of this protein, therefore causing therapeutic concentrations of most DAAs to be low  and replication of viruses to remain high. The genetic barrier should also be considered when  interpreting drug-resistance, as it may have an impact on the selection of drug resistant virus  types. This article presents up-to-date knowledge regarding drug resistance in patients with  HCV, along with the key challenges that are associated with this branch of molecular virology.
Key Words: drug-resistance, HCV, molecular biology, resistance, substitution

Udostępnij

Evereth Publishing