Penicylina – czy można o niej zapomnieć?

Penicillin – can we forget about it?

Beata Kowalska-Krochmal

ORCID: 0000-0002-1224-1560

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 11,
e-mail: beata.kowalska-krochmal@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 30.09.2019

Zaakceptowano: 12.10.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019049

Forum Zakażeń 2019;10(5):287–291

Streszczenie: W publikacji przedstawiono aktualną wiedzę na temat penicylin naturalnych, uwzględniając dane o zużyciu w Europie, wskazania do stosowania oraz problemy związane z przeszacowaniem liczby pacjentów uczulonych na β-laktamy.

Słowa kluczowe: antybiotyki, penicylina, zakażenia

Abstract: This paper presents current knowledge about natural penicillins, takes into account consumption data in Europe, indications for use and problems related to the overestimation of the number of patients allergic to β-lactams.

Key words: antibiotics, infections, penicillin