Pielęgnacja skóry u pacjentów z ranami pooperacyjnymi, nietrzymaniem moczu, stomią jelitową oraz żywionych dojelitowo

Skin care for patients with post-surgical wounds, urinary incontinence, stoma, and fedenterally

Maria Przyszlak1 | Halina Zmuda-Trzebiatowska2

1 Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
2 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Halina Zmuda-Trzebiatowska Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. E. Ciołka 27, 01-445 Warszawa, Tel./Fax: (22) 836 09 72

Wpłynęło: 08.02.2016

Zaakceptowano: 24.02.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016006

Forum Zakażeń 2016;7(1):33–38

Streszczenie: Skóra jest największym narządem ciała, pełniącym funkcje istotne dla całego organizmu człowieka. Podrażnienia skóry mogą stać się wrotami dla bakterii, grzybów i wirusów. U chorych ze stomią lub nietrzymaniem moczu zmiany na skórze przybierają postać m.in.: zaczerwienień, stanów zapalnych, uszkodzeń mechanicznych, zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych lub zmian alergicznych. Ryzyko zakażenia w przypadku naruszenia ciągłości tkanek (rany operacyjne), zwłaszcza na bloku operacyjnym, jest zależne od wiedzy merytorycznej wszystkich członków zespołu operacyjnego i ich doświadczenia. Istotną rolę odgrywają także odpowiednie warunki techniczne. Postępowanie zgodne z zasadami i procedurami ma ogromny wpływ na szybkość procesu gojenia ran. W opiece nad chorym należy: zapewnić mu jak najlepszą jakość życia, zapobiegać zakażeniom oraz umożliwić korzystanie z dostępnych środków i sprzętu medycznego (np. u osób ze stomią). Niewłaściwa pielęgnacja, prowadząca do pojawienia się zmian skórnych, znacznie obniża jakość i komfort życia oraz opóźnia powrót do zdrowia osób chorych. Wyeliminowanie czynników zakłócających proces gojenia ran i zapewnienie prawidłowej pielęgnacji są zadaniami zarówno dla pielęgniarki, jak i pacjenta oraz jego rodziny.

Słowa kluczowe: pielęgnacja, rana, zakażenia

Abstract: Skin is the largest organ in the body and plays important roles for the whole organism. Skin irritation may be a perfect gateway to infection by bacteria, fungi and viruses. For most patients with stoma or incontinence, skin changes take place in the form of, inter alia: redness, inflammation of the skin, mechanical damage of the skin, or bacterial, viral, fungal infections and allergic changes. The awareness of infection risk with violation of tissues (surgical wounds), especially in the operating room, requires, from all members of the team, technical knowledge, experience and adequate technical conditions. Following the rules and procedures has a huge impact on wound healing. An important task is to ensure the best quality of life, to prevent infection and enable the use of available resources and equipment for patients, even with a stoma. Improper care, that is due to lead to lesions and discomfort of life of patients, significantly reduces their quality of life and recovery. Therefore, eliminating factors that confound normal wound healing process and ensuring a proper care, all these belong to the duties for nurses, family and patient.

Key words: care, infections, wound