Postępowanie u małych dzieci zatrutych związkami fosforoorganicznymi – scenariusz działań ratowniczych

Organophosphate poisoning in young children – a scenario of rescue operations

Dominika Piękoś1 | Gabriela Sobczyk1 | Bartosz Bieniek1 | Dorota Ozga2

ORCID*: 0000-0002-7149-3637 | 0000-0001-6540-0716 | 0000-0001-8519-4200 | 0000-0002-9457-9388

1 Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dominika Piękoś Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 32-205 Rzeszów, e-mail: dominika.piekos96@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 24.10.2018

Zaakceptowano: 27.11.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2018019

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;5(1):

Streszczenie:

Zatrucia związkami fosforoorganicznymi stanowią drugą w kolejności przyczynę zatruć u dzieci, na pierwszym miejscu znajdują się zatrucia lekami. Związki fosforoorganiczne to grupa związków powstała w wyniku połączenia pomiędzy fosforem a grupą organiczną. Związki te bardzo łatwo wchłaniają się z dróg oddechowych, z przewodu pokarmowego, a także przez skórę i błony śluzowe. Są bardzo toksyczne, przez co powodują zatrucia ostre i podostre. Z uwagi na naturalny odruch u małych dzieci, jakim jest wkładanie przedmiotów do ust, oraz brak świadomości zagrożenia, do większości zatruć dochodzi za pośrednictwem przewodu pokarmowego. Objawy kliniczne pojawiają się w bardzo krótkim czasie po ekspozycji na substancję, więc rozpoznanie zatrucia u małego dziecka nie powinno być trudne. Zwrócenie uwagi na istotność problemu, szybka reakcja i odpowiednia edukacja stanowią klucz do ograniczenia szkodliwych skutków, które mogą powodować związki fosforoorganiczne w organizmie małego pacjenta.

Słowa kluczowe: acetylocholinoesteraza, dziecko, szpitalny oddział ratunkowy, trucizna, zespół ratownictwa medycznego, związki fosforoorganiczne

Abstract:

Organophosphate poisoning is the second most common cause of poisoning in young children. Organophosphorus compounds consist of an organic compound connected to a phosphate group. These compounds are easily absorbed from the respiratory and gastrointestinal tract, as well as through the skin and mucous membranes. They are very toxic and may result in an acute and subacute poisoning. Poisoning in young children occurs mainly through the digestive tract, since it is natural for children to put different objects into their mouths. Clinical symptoms appear shortly after exposure to the toxin, which makes the diagnosis easier. Focusing attention on the problem, a quick reaction and appropriate education is needed to reduce the harmful effects that organophosphate compounds can have on the body of young patients.

Key words: acetylcholinesterase, child, hospital emergency department, medical rescue team, organophosphorus compounds, poisoning