Problemy nefrologiczne u pacjentów zakażonych HIV

Renal involvement in patients with HIV

Jolanta Małyszko1 | Jacek Małyszko2

1 II Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 I Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Jolanta Małyszko II Klinika Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Tel.: (85) 831 78 72

Wpłynęło: 30.06.2016

Zaakceptowano: 15.07.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016033

Forum Zakażeń 2016;7(3):225–231

Streszczenie: Choroby nerek są coraz częściej rozpoznawane u osób zainfekowanych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), co przyczynia się do zwiększenia i tak ich znacznej zachorowalności oraz śmiertelności. Do najczęstszych powikłań nefrologicznych zalicza się: ostre uszkodzenie nerek, przewlekłą chorobę nerek, nefropatię związaną bezpośrednio z HIV (HIVAN) i inne kłębuszkowe choroby nerek wywołane przez HIV oraz powikłania leczenia pacjentów z tym wirusem (najczęściej w wyniku nefrotoksycznego działania leków oddziałujących na wirus czy też innych leków stosowanych u osób z wirusem niedoboru odporności). Dodatkowo w starzejącej się kohorcie pacjentów z zakażeniem HIV wzrasta ryzyko schorzeń nerek związanych z koinfekcją chorób wirusowych wątroby (wzw B, wzw C) oraz innych towarzyszących schorzeń, takich jak cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Obecnie rokowania pacjentów z HIV i chorobami nerek są diametralnie lepsze, a wyniki leczenia nerkozastępczego (dializoterapia i transplantacja) są porównywalne z leczeniem grup chorych z innymi schorzeniami towarzyszącymi, np. cukrzycą.

Słowa kluczowe: HIV, HIVAN, IRIS, mikroangiopatia zakrzepowa, nefrotoksyczność, ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek

Abstract: Renal involvement is becoming more and more prevalent in HIV- positive patients, leading to increased mortality and morbidity. The most common are: acute kidney injury, chronic kidney disease, HIVAN, and other glomerulonephritis as well as the complications of the therapy including antiretroviral therapy and toxicity of other drugs administered in these patients. In aging population of HIV positive subjects, renal involvement could be also associated with coinfection with HBV, HVC, and other comorbidities as diabetes and hypertension. Outcome of HIV positive patients changed dramatically owing the appropriate antiretroviral therapy, and patients on renal replacement therapy (dialyses, transplantation) have similar survival to those with other comorbidities such as diabetes.

Key words: acute kidney injury, chronic kidney disease, HIV, HIVAN, IRIS, nephrotoxicity, thrombotic microangiopathy